27 mrt

Bijeenkomsten opgeschort wegens Coronavirus

Zoals u weet, heeft de overheid aanvullende maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken. Tot 1 juni zijn alle bijeenkomsten verboden. Dat betekent dat we tot 1 juni geen kerkdiensten of andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen houden.

Online zijn we met elkaar verbonden!

We gaan ons best doen om tot die tijd de kerkdiensten online tot u te laten komen. We schrijven dit een dag voor het drukken van het kerkblad (direct na de persconferentie van maandag 23 maart) en moeten dit daarom nog met de betrokkenen afstemmen. U kunt dit de komende weken in ieder geval volgen via onze website: www.pknfijnaart.nl/online-kerkdienst.

Het advies is om ook in een persoonlijke (pastorale) setting minimaal 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren en risicovolle sociale contacten te vermijden. Dat betekent dat het gemeenschappelijk leven binnen onze kerk, net zoals in de maatschappij, tot 1 juni op een laag pitje komt te staan. Als u onderling oplossingen kunt verzinnen om dit online (via pc / laptop / tablet / smartphone) te doen, dan kan dit natuurlijk wel doorgaan!

Op basis van de huidige informatie betekent dit dat in ieder geval de volgende bijeenkomsten vervallen:

  • De kerkdiensten in de Stille Week, met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren; we gaan de komende weken met elkaar in overleg hoe we hier op een andere wijze toch invulling aan kunnen geven.
  • De bevestigingsdienst op 10 mei.
  • De Fendertshofdiensten tot 1 juni.
  • De gemeenteavond van 1 april (we zullen later dit jaar een nieuwe datum plannen).
  • De kerkenraadsvergaderingen tot 1 juni.
  • De bazaar met Koningsdag.

Zolang de kerkenraad niet bij elkaar kan komen, zal het moderamen (zoals gebruikelijk) waar nodig de dagelijkse besluiten nemen. In het moderamen zullen we nog afstemmen of een andere invulling van de kerkenraadsvergadering (wellicht online) mogelijk is. Rond 1 juni zullen we op basis van de dan bekende informatie opnieuw een afweging maken. Tussen de edities van Contactruimte door, zullen we dit via de website en de e-mail nieuwsbrieven van de scriba met u delen.

Namens de kerkenraad wil ik u al het goede en bovenal een goede gezondheid toewensen in deze bijzondere en voor velen moeilijke tijd. Wilt u praten over uw zorgen of bent u ziek, schroom niet contact te zoeken met uw wijkouderling, uw kerkelijk werker of de predikant. Juist in deze moeilijke tijd willen we als kerk voor u klaar staan.

Menno Bom, voorzitter kerkenraad