Taakgroep Jeugd & Gemeentezijn

De Taakgroep Jeugd & Gemeentezijn ziet toe op geloofsontwikkeling en activiteiten binnen de gemeente. De taakgroep doet dit samen met diverse commissies om zo voor alle gemeenteleden een gevarieerd aanbod met name op het gebied van vorming en toerusting te kunnen realiseren. Zo maken het organiseren van speciale diensten, de startzondag, het oecumenisch beraad en activiteiten op het gebied van PR en communicatie deel uit van de taakgroep gemeentezijn.

Heeft u een vraag aan Taakgroep Gemeentezijn of wilt u contact opnemen. Dat kan per e-mail: gemeentezijn@pknfijnaart.nl.

Voor specifieke jeugdzaken:  jeugd@pknfijnaart.nl

 

Taakgroepleden

VoorzitterMw. Janita Bom0168-462064
JeugdouderlingMw. Saskia van der Eijk
OuderlingMw. Jenke de Lint
Namens liturgische werkgroepSjerp Vormeer
Leden taakgroepNicky den Boer,
Linda van Strien,
Mw. Geerte Goudriaan
Femke van Halum
Janita Younus