Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook kerkgenootschappen. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers en heeft daartoe een Model Privacyverklaring opgesteld. Als Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten hebben wij dit model overgenomen en ingevuld zoals van toepassing op onze situatie. Deze Privacyverklaring kunt u inzien en desgewenst ontvangen.

Verklaring van toestemming

Samengevat houdt de nieuwe wet in dat persoonlijke gegevens zoals naam en adres, maar ook bijvoorbeeld e-mailadres en persoonlijke omstandigheden, niet meer zonder toestemming door anderen gebruikt mogen worden. Omdat wij ons als gemeente aan de nieuwe wetgeving moeten en willen houden, is het daarom nodig dat wij u als gemeentelid om toestemming vragen uw persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken.

Uw gegevens worden met name opgeslagen in onze digitale ledenadministratie waartoe alleen daartoe gemachtigde mensen, zoals de wijkouderlingen en ledenadministrateur, toegang hebben.

Als u dit formulier invult en ondertekent, geeft u ons toestemming voor:

  • Het opslaan en gebruiken van uw gegevens t.b.v.:
    1. vermelding bij de zondagse mededelingen en in ons kerkblad Contactruimte van uw naam en adres bij bijv. ziekte, verhuizing, 80+ verjaardag, huwelijk/huwelijksjubileum;
    2. het toezenden, indien u daar prijs op stelt, van wekelijkse mededelingen door de scriba via het door u opgegeven e-mailadres
  • Het maken van foto’s tijdens kerkelijke activiteiten (zoals de bazaar, startdag, kerstmarkt)
  • Het vertonen van deze foto’s binnen de kerkelijke setting, bijv. tijdens een dienst of gemeenteavond

Hierbij geef ik de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten toestemming mijn persoonlijke gegevens en die van mijn minderjarige kinderen  (t/m 17 jaar) op te slaan en te gebruiken voor de in deze brief genoemde doeleinden.

Formulier verklaring van toestemming