Slim geven!

Kerk zijn we samen. In 2019 gaf onze gemeente ruim € 90.000 aan de Actie Kerkbalans. Hiermee kunnen we een actieve gemeente zijn. Naast de vaste onderhoudskosten hebben we vorig jaar de bestrating en beplanting van De Dorpskerk vernieuwd. In 2019 staat groot onderhoud aan de orgels (€ 15.000,-) en een eigen ruimte voor de jeugd (€ 9.000,-) op de planning. Een deel van deze kosten hopen we te kunnen betalen met een stijging van uw vrijwillige bijdrage.

Actie Kerkbalans

Onze kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Dat doen we onder andere door de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van onze gemeente voor een financiële bijdrage. In een brief staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. U kunt uiteraard uw bijdrage ook direct overmaken naar het rekeningnummer van onze gemeente. Hier vindt u de juiste gegevens. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Stuur ons dan een bericht.

Periodieke gift

Door slim te geven kunt u de kerk, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, 10 tot wel 50% meer geven, zonder dat het u netto meer kost!

Normaal zijn uw giften slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Alleen het deel boven het drempelbedrag (1% van uw drempelinkomen) is aftrekbaar. Met een maximum van 10%. Besluit u periodiek te geven, dan mag u dit geheel aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Voor een periodieke gift moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de kerk (ANBI-instelling)
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag ook
  • • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar, bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid of faillissement.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over de periodieke gift verwijzen we u graag naar:

Wilt u voor uzelf berekenen welk voordeel u de kerk zou kunnen schenken? Vul dan de schenkcalculator van Aktie Kerkbalans in.

Eenvoudig regelen

U kunt de periodieke gift eenvoudig regelen door dit formulier ondertekend terug te sturen naar:

Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
Taakgroep Beheer
p/a Karmijn 10
4793 KD  Fijnaart

Of per gescande kopie naar kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl. Na ontvangst zullen wij het formulier namens de gemeente ook ondertekenen. U ontvangt daarna een kopie van ons retour.