Slim geven!

Kerk zijn we samen. Samen vormen wij een prachtige gemeente. Door de corona-maatregelen stonden veel activiteiten het afgelopen jaar op een laag pitje. Desondanks is er, mede door inzet en creativiteit door velen in onze gemeente, toch nog veel doorgegaan. Zo kunt u elke zondag online onze wekelijkse kerkdiensten bijwonen en konden een beperkt aantal mensen op de zondagen dat het kon, de diensten in de kerk bijwonen.

In 2020 ontving onze kerk ruim € 90.000 via actie kerkbalans.

Mede dankzij deze opbrengst konden we naast genoemde kerkdiensten met onze predikant, kerkelijk werker en pastoraal team actief gemeente zijn. Ook hebben we naast het reguliere onderhoud in en aan gebouwen en begraafplaatsen de restauratie van beide orgels kunnen afronden. Veel werk is verzet door de vele vrijwilligers, zonder hen zou dat alles niet mogelijk zijn geweest!

Ook in 2021 is het onze wens minimaal het hoognodige te verwezenlijken, te weten:

  • Vanwege de corona-maatregelen de online-diensten
  • Het reguliere onderhoud
  • Renovatie van de keukeninrichting in Het Trefpunt
  • Schilderwerk aan pastorie, De Dorpskerk en De Vijverhof
  • Actief gemeente zijn met onze predikant, kerkelijk werker en pastoraal team

Dit alles is begroot op ruim € 200.000. Dat kan alleen met uw bijdrage!

Actie Kerkbalans

Onze kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Dat doen we onder andere door de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van onze gemeente voor een financiële bijdrage. In een brief staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. U kunt uiteraard uw bijdrage ook direct overmaken naar het rekeningnummer van onze gemeente. Hier vindt u de juiste gegevens. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Stuur ons dan een bericht.

Periodieke gift

Door slim te geven kunt u de kerk, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, 10 tot wel 50% meer geven, zonder dat het u netto meer kost!

Normaal zijn uw giften slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Alleen het deel boven het drempelbedrag (1% van uw drempelinkomen) is aftrekbaar. Met een maximum van 10%. Besluit u periodiek te geven, dan mag u dit geheel aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Voor een periodieke gift moet u aan 3 voorwaarden voldoen:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de kerk (ANBI-instelling)
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag ook
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar, bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid of faillissement.

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over de periodieke gift verwijzen we u graag naar:

Wilt u voor uzelf berekenen welk voordeel u de kerk zou kunnen schenken? Vul dan de schenkcalculator van Aktie Kerkbalans in.

Eenvoudig regelen

U kunt de periodieke gift eenvoudig regelen door dit formulier ondertekend terug te sturen naar:

Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
Taakgroep Beheer
p/a Karmijn 10
4793 KD  Fijnaart

Of per gescande kopie naar kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl. Na ontvangst zullen wij het formulier namens de gemeente ook ondertekenen. U ontvangt daarna een kopie van ons retour.