27 mrt

Bemoediging

Geliefde gemeenteleden, voor velen van ons zijn dit erg zware tijden, omdat ze bezorgd zijn vanwege het coronavirus of omdat ze geen bezoek mogen ontvangen in het verzorging- of verpleeghuis waar ze wonen. Omdat hun werk of bedrijf stil ligt, er momenteel geen inkomsten zijn of omdat ze thuis alle zeilen bij moeten zetten vanwege kinderen die niet naar school of de dagopvang kunnen. Of omdat het werk
in vitale beroepen extra inzet vraagt. Omdat andere zaken die ook belangrijk zijn nu geen doorgang kunnen vinden en het onzeker is hoe lang het gaat duren. We willen u vragen om elkaar in uw gedachten en gebeden vast te houden en bij God te brengen. U kent vast wel iemand die u een keer kunt opbellen of een kaart kan sturen. Aarzel niet om contact op te nemen met de predikant, kerkelijk werker of wijkouderling als u op een of andere manier hulp nodig heeft. We bevelen elkaar in Gods hoede.

Mede namens de taakgroep pastoraat,
Arianne Ploeg-Blokland en ds. Franc de Ronde

OVERDENKING

In quarantaine

Deze weken leven we min of meer in quarantaine. Het economische en sociale leven ligt zo goed als stil, ook kerkelijke activiteiten zijn afgelast. De eredienst houden we zoveel mogelijk gaande via een livestream vanuit de kerk, omdat we het hoogst belangrijk vinden dat de liturgie doorgaat. We geloven dat we daarmee ook de samenleving een dienst bewijzen, nu er zoveel bezorgdheid
en onzekerheid heerst.

Een uitzonderlijke situatie. Ik ontdekte dat het woord quarantaine is afgeleid van het getal 40, ‘quarante’ in het Frans, ‘quaranta’ in het Italiaans, want toen er in 1730 een epidemie uitbrak in Venetië, mochten de handelsschepen 40 dagen de haven niet in.

40 dagen duurt in de kerk de Passietijd tot Pasen als een geestelijke quarantaine van voorbereiding en bezinning. Die 40 dagen hebben te maken met de woestijnreis van het volk Israël die 40 jaar duurde en de 40 dagen die Jezus in de woestijn verbleef toen hij beproefd werd.

Op het moment van schrijven is het nog onduidelijk of het land op slot gaat, een lockdown. Hoe dat zal zijn als dit kerkblad uitkomt, is spannend. Alles is onzeker geworden. Toch geloof ik van harte dat we op een of andere manier Pasen zullen vieren. Met Israël bevrijd uit de lockdown in het angstland Egypte. Met Christus opgestaan tot nieuw leven met vreugde en hoop voor de wereld.

Deze dagen voor Pasen zijn heel anders dan andere jaren. Zowel in het land als in de kerk bevinden we ons min of meer in quarantaine. Waar waren die 40 dagen ook al weer voor bedoeld? Om contact te zoeken met God en bij Jezus in de leer te gaan. Zoals Israël 40 jaar door de woestijn trok om te leren wat ware vrijheid is en bondgenoot te worden van de God Die Er Zijn Zal. De Heer is waarlijk opgestaan.

Ds. Franc de Ronde

Gebed in tijden van corona

Goede God,
U hebt ons aan elkaar gegeven,
om elkaar te troosten en te bemoedigen
om te steunen en te dragen
om met elkaar te delen van onze rijkdom.
Geef dat wij dit
in deze onzekere tijden
niet vergeten,
dat wij ontdekken mogen
hoeveel wij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegelijkertijd bidden wij:
help ons om elkaar vast te houden
om elkaar te helpen
en er te zijn voor elkaar.
Dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen,
dat niet ons eigenbelang,
de hebzucht
de boventoon gaat voeren.
Dat wij niet vergeten
dat we alleen met elkaar
deze wereldwijde crisis aankunnen.

Dat wij weten,
dat U bij ons bent,
ons draagt,
in goede tijden en in tijden van tegenspoed.
AMEN

Ds. Guus A.V. Fröberg