Taakgroep Kerk & Wereld

Voorzitter Wim de Loome
Secretaris Leendert van Baren
Penningmeester Klaas Leininga
Leden taakgroep Bert Hendrikse
Jan den Hollander
Léander van Holten

Contactgegevens

Protestantse Diaconie Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
Kerkring 1
4793 ER  Fijnaart
Contactpersoon: Wim de Loome

e-mail adres: kerkenwereld@pknfijnaart.nl

Bankrekening taakgroep Kerk en Wereld

Wilt u buiten de collectes om rechtstreeks aan de Taakgroep Kerk en Wereld overmaken, dan kan dit door uw gift over te maken aan Protestante Diaconie te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten op bankrekening IBAN NL 54 RBRB 0691 2605 40. Hartelijk dank voor uw gift!

Diaconie

De Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten is een organisatie die zich inzet voor de dorpen Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, waarin mensen omzien naar elkaar. Dat doet zij al eeuwen lang, steeds op een manier die past bij de tijd. Die eeuwenoude traditie van ‘helpen waar geen helper is’ zet de Diaconie voort. De Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten gaat uit van de eigen kracht van mensen, laat zien dat je nooit alleen staat en wil mensen helpen zichzelf te helpen. Mensen in al hun verscheidenheid staan in het middelpunt bij de Diaconie. Of je nu dak- of thuisloos, zonder papieren of verslaafd bent, of een toppositie in de maatschappij bekleedt, je bent welkom en er is aandacht voor je.

Wat doet de Diaconie?

Diaconie betekent: omzien naar elkaar en recht doen aan je naaste. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Fijnaart, Standdaarbuiten en Heijningen wil zich daarom inzetten voor een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Voor mensen binnen én buiten de kerk, dichtbij én ver weg.

In samenwerking met hulpverleningsinstellingen zet de Diaconie zich in voor mensen aan de kwetsbare kant. De Diaconie is bekend in het lokale netwerk van sociale hulpverlening. De diaconie zet zich daarnaast ook in voor projecten van partners wereldwijd.

Diaconaat dichtbij

Voorbeelden van diaconaat dichtbij zijn het verstrekken van financiële hulp aan personen en instanties, waar mogelijk samen met de Gemeente Moerdijk of andere instanties. Dit kan gaan om hulp aan inwoners van onze gemeente, maar ook bijvoorbeeld vluchtelingen en asielzoekers. Andere doelen dichtbij zijn het ondersteunen van jeugdprojecten.

Diaconaat veraf

Diaconaat veraf uit zich in het stimuleren van activiteiten voor de zending, het wereld-diaconaat en bijvoorbeeld Amnesty International.

Diaconaat = Kerk in actie

Kerk in Actie is het werk voor zending en (wereld)diaconaat van en namens de gemeenten van de Protestante Kerk Nederland (PKN). Kerk in Actie verbindt de gemeenten, kerken en andere partners met elkaar en werkt namens en samen met hen aan getuigen van het Evangelie en het doen van gerechtigheid, barmhartigheid en rentmeesterschap.

Veel werk van de Diaconie vindt in stilte plaats. De meest in het oog springende taak van de Diaconie is het rondgaan met de collectezakken tijdens de kerkdienst. Ook het faciliteren van de kerkwebradio. En vervoer naar de kerk behoren tot de taak van de Diaconie. Een andere heel zichtbare taak is het delen van brood en wijn tijdens het Heilig Avondmaal en de jaarlijkse Oogstdienst, met fruitmandjes of andere attenties.

Wanneer kan ik een beroep doen op de Diaconie?

In de praktijk blijken veel gemeenteleden het erg moeilijk te vinden om met hun financiële problemen aan te kloppen bij de Diaconie. Eén van de redenen daarvan is de onbekendheid Hoe moet ik hulp inroepen van de Diaconie? Voor financiële ondersteuning kunt u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opnemen met de Diaconie. Ook kunt u de hulp van de Diaconie inroepen via uw predikant of wijkouderling. De privacy wordt uiteraard gewaarborgd.

Hebt u vragen, behoefte aan een gesprek, misschien hulp nodig neem dan gerust contact op met de Diaconie. Wij kijken graag waar en hoe we hulp kunnen bieden.

e-mail adres: kerkenwereld@pknfijnaart.nl

Uw donatie is welkom!

U kunt de projecten van de Diaconie van de Protestante Gemeente Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten ondersteunen met een gift of schenking. Dat kan éénmalig, maar ook structureel. U kunt een éénmalige bijdrage overschrijven op bankrekening NL54 RBRB 0691 260 540 t.n.v. Taakgroep Kerk en Wereld. Met uw steun kunnen wij dan weer andere mensen op de wereld verder helpen.