Automatische incasso

Het is mogelijk om ons te machtigen, zodat we het toegezegde bedrag voor Actie Kerkbalans en/of het abonnement op kerkblad ContactRuimte van uw rekening kunnen incasseren. Voor u extra  gemak, voor ons een kleine moeite. Om dit mogelijk te maken, ontvangen we graag een SEPA machtiging ingevuld en ondertekend van uw terug.

Print de SEPA machtiging, vul het in stuur een gescande kopie terug naar kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl of stuur (breng) het naar Taakgroep Beheer, p/a Karmijn 10, 4793 KD  Fijnaart.