Taakgroep Beheer

De taak van de kerkrentmeesters is het, in de ruimste zin van het woord, beheren van de stoffelijke zaken van de gemeente, zodanig dat het werk in de gemeente financieel mogelijk blijft. Wilt u contact opnemen met taakgroep beheer? Stuur een mail.

Adres Secretariaat

Karmijn 10, 4793 KD  Fijnaart
Telefoon 06-49115532
Mail kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl

Leden Taakgroep Beheer

Voorzitter
Ouderling Kerkrentmeesters
Arie Verhagen
Vicevoorzitter
Ouderling Kerkrentmeesters
Secretaris
Kerkrentmeester
Henk Nijhoffkerkrentmeesters@pknfijnaart.nl06-49115532
Penningmeester
Ouderling Kerkrentmeester
Jaap-Kees van Strienpenningmeester@pknfijnaart.nl0623213260
Leden
Kerkrentmeester
Wim Langbroek0653838837

Collectebonnen en lijfrenteschenkingen

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Nadere informatie is te verkrijgen bij het college van kerkrentmeesters en/of penningmeester Jaap-Kees van Strien tel. 0623213260. e-mail: penningmeester@pknfijnaart.nl

Zie voor collectebonnen Contactruimte of contact via:
Stuur een mail of bel Jaap-Kees van Strien 06-23213260

Bankrekeningen

  • Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – kerkblad NL02INGB0009638292
  • Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – solidariteitskas NL55INGB0009638308
  • Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – eindejaarscollecte NL22INGB0009638320
  • Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – Kerkbalans NL 33 RABO0346700159 of NL86INGB0009638332

Algemene Bankrekeningen

  • NL02RABO0346703433 Protestantse Gemeente Fijnaart
  • NL54RABO0346753228 Ontmoetingscentrum Trefpunt

Ledenadministratie

Voor vragen die betrekking hebben op de ledenadministratie van onze gemeente kunt u zich richten tot de ledenadministrateurs. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:

  • lid worden van de Protestantse Kerk;
  • overschrijven naar een andere gemeente;
  • de geboorte van een kind in uw gezin;
  • uitschrijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland

Dhr. Henk Nijhoff 06-49115532Mail ledenadministratie@pknfijnaart.nl