Woord vooraf

Kom in de kring! Ja, daar zijn we wel weer aan toe, om als geloofsgemeen-schap elkaar weer ‘gewoon’ te treffen. Want alleen door samen te komen, elkaar te ontmoeten en te putten uit de bronnen van ons geloof worden we tot gemeente van Christus.

Toch zijn er vaak drempels om je weer opnieuw of voor het eerst in een nieuwe kring te begeven. Hopelijk helpt het dat het nu voor iedereen geldt, we moeten allemaal weer opstarten. En een nieuw begin mogen maken is precies wat het geloof ons vertelt.

Om een kring te vormen heb je elkaar nodig, het middelpunt is steeds wat God ons geeft. En dat gebeurt in onze gemeente op allerlei manieren, zoals ook dit jaar in dit boekje te lezen is.

Lees alles over onze activiteiten, kringen en catechisatie in het boekje: KOM IN DE KRING 2023-2024

Wees welkom, doe mee, sluit je aan, probeer het eens, kom in de kring!