Woord vooraf

Voor u ligt de gemeentegids ‘Kom in de kring’ met informatie over de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten in 2020/2021.

Waarmee zullen we de kerk vergelijken? Een vereniging, een bedrijf, een vriendenclub, een ideële organisatie (met ANBI-keurmerk!), een actiegroep?

Dat is het allemaal net niet, al gebeurt er jaarlijks van alles in de kerk wat daar aan doet denken. Je kunt de kerkelijke gemeente een herberg noemen waar je een tweede thuis vindt, een reisgezelschap van mensen met wie je samen optrekt, een (sport)school, waar je je oefent in het geloof. Zo zijn er diverse beelden die belichten wat kenmerkend is voor de kerk.

De kerk is in de eerste plaats lichaam van Christus in deze wereld, dat is haar oorsprong en haar opdracht in deze wereld. De apostel vergelijkt de christenen daarom met lichaamsdelen die niet zonder elkaar kunnen bestaan en samen een lichaam vormen. In de kerk heb je elkaar nodig en dat geldt dus ook voor het aanbod van onze gemeente. Er zijn steeds weer mensen nodig die het mogelijk maken. En we bidden dat de Heer het zal bezielen met zijn Geest. Dan zit er leven in.

Lees alles over onze activiteiten, kringen en catechisatie in het boekje: KOM IN DE KRING 2020-2021

Wees welkom en kom in de kring!

Ds. F.C. de Ronde