↑ Terug naar Kerkblad

Redactie

Contactruimte

Contactruimte is het kerkblad van de Protestantse Gemeente van Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. Via deze website kunt u Contactruimte als eerste inzien! Het Kerkblad wordt 10 keer per jaar uitgegeven. Inleveren van kopij is mogelijk via de scriba en overige leden van de redactie (bij voorkeur per e-mail en vóór 18.00 uur). De inleverdata voor 2016 zijn:

23 januari 21 mei 17 september
20 februari 18 juni 22 oktober
19 maart 20 augustus 10 december
16 april

Redactie Contactruimte
mw. S. Baan-Slager, Meerkoet 3, 4793 HR Fijnaart, Tel. 320491
dhr. A.J. v.d. Boon, Specht 12, 4793 HN Fijnaart, tel. 464621
mw. M. Kruis-Pols, Leeuwerikstraat 48, 4793 HE Fijnaart
dhr. J. Nieuwenhuizen, Nieuwe Dorpsweg 19, 4793 BR Fijnaart, tel. 462800
mw. W. Oostdijck, Langs de Kreek 5, 4793 BG Fijnaart, tel. 462693

Heeft u vragen of wilt u kopij inleveren, mailt u dan naar: kerkblad@pknfijnaart.nl