15 mei

Hemelvaartsdag – donderdag 18 mei

Rondje rond de kerk

Het begint al bijna op een traditie te lijken: de door vier kerkelijke gemeentes georganiseerde dienst op Hemelvaartsdag: Roosendaal, Dinteloord, Fijnaart en Willemstad.

We beginnen met een ontvangst met koffie in kerkelijk centrum “de Gaard” aan de Voorstraat. Daarna om 10:00 uur een wandeling naar de Koepelkerk.

Op de entree buiten onder de leibomen wordt een lied gezongen (“Hij heeft ons niet verlaten”). Bij goed weer lopen we een rondje rond de kerk. Tijdens dit rondje vinden wat activiteiten plaats, waar nog over nagedacht wordt en de doorgang afhangt – nogmaals – van het weer.

De dienst vindt plaats in de vorm van Vesper (een middaggebed, maar nu ’s morgens).

In gebed, liederen en drie gedachten door ds. Wybren de Jong (Roosendaal), ds. Evelien Luit-wieler (Willemstad) en ondergetekende (Fijnaart) wordt stilgestaan bij de betekenis van Hemel-vaartsdag. Voorafgaand aan de dienst kunnen briefjes ingediend worden voor de voorbeden. Er wordt gecollecteerd voor de Hospice in Roosen-daal.

Na afloop is er dan nog een gezellig samen zijn in “de Gaard” wederom onder het genot van een bakje koffie en door u meegebracht lekkers.

Het belooft een mooie dienst te worden en u bent bij deze van harte uitgenodigd.