09 jul

Fancy Fair rondom de Dorpskerk

Op zaterdag 24 augustus willen we weer als vanouds de fancy fair rondom De
Dorpskerk houden.

Rondom het kerkgebouw zijn er dan kraampjes opgesteld.
In De Vijverhof kunt u genieten van een bakje koffie of een ander drankje.

Ook draait er gezellig een Rad van Avontuur. Hierbij kunt u mooie prijzen winnen.
De snuffelmarkt begint al om 09.00 uur.

Heeft u spulletjes die u kwijt wilt en die nog in goede staat zijn (geen meubelen), dan kunt u die voor 09.00 uur op zaterdag 24 augustus inleveren bij de medewerkers of op vrijdagmiddag 23 augustus tussen 14.00 uur en 16.00 uur inleveren in de Vijverhof.

Op zaterdag 24 augustus kunnen lekkere oliebollen en heerlijke frites gekocht
worden.
Verder worden er bloemstukjes verkocht. Ook zijn er meerdere activiteiten voor
de kinderen.
We hopen dat er weer veel mensen komen om ons van de spullen af te helpen.
Maar ook om elkaar weer te ontmoeten in een gezellige sfeer en ondertussen
mee te doen aan de activiteiten.

Graag doen we nog een beroep op mensen die willen meehelpen die dag door
bijvoorbeeld lootjes te verkopen voor het Rad van Avontuur.

Meehelpen bij andere genoemde activiteiten is ook prima natuurlijk.

U kunt zich op opgeven bij Henk Nijhoff 06-49115532 of Jaap-Kees van Strien
06-23213260, Arie Verhagen 06-54627792 en Wim Langbroek 06-53838837.

Of e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl
U bent van harte welkom!