04 okt

Vacature kerkelijk werker

Vacature kerkelijk werker

Wij zoeken een kerkelijk werker (0,5 FTE) voor versterking van het pastorale werk in de gemeente

Wat ga je doen als kerkelijk werker

We zijn zeer actief in het pastoraal werk. Hieraan wordt invulling gegeven door onze predikant in samenwerking met 5 wijkouderlingen en wijkteams van pastoraal medewerkers en wijkteamleden. In totaal zijn ruim 30 vrijwilligers betrokken bij het pastoraat. Ter ondersteuning van onze predikant en wijkouderlingen, zijn we op zoek naar een kerkelijk werker.

Als kerkelijk werker ga je vooral aan de slag met ouderenpastoraat en crisispastoraat. Op deze twee vlakken gaat de kerkelijk werker onze predikant ondersteunen. Een aantal taken zijn:

 • het brengen van pastorale bezoeken en crisispastoraat aan de ouderen thuis en in de tehuizen en zorgcentra;
 • het leiden van rouwdiensten en tevens circa 6 keer per jaar een dienst in woonzorgcentrum Fendertshof;
 • een aantal keer per jaar een aandeel hebben en/of voorgaan in de zondagse eredienst, in samenwerking en overleg met de predikant;
 • deelname aan voor het werk relevante overlegstructuren in overleg met de voorzitter pastoraat en predikant;

Wat ben je en wat verwachten we van je?

Je bent een pro-actieve kerkelijke werker aan wie de kerkenraad een deel van de pastorale zorg met een gerust hart kan toevertrouwen. Een professional met diepgang. We zoeken iemand die:

 • een warm hart heeft voor iedereen die op haar/zijn weg komt;
 • met twee benen in de realiteit (West-Brabantse klei) van het leven staat en zich goed kan verplaatsen in de situatie van anderen;
 • zelfstandig kan werken en een flexibele instelling heeft;
 • zich betrokken weet bij en actief deelneemt aan onze kerkelijke gemeente;
 • over goede communicatieve vaardigheden beschikt en bereid is constructief samen te werken met de predikant, met ambtsdragers en andere betrokken vrijwilligers;
 • staat ingeschreven (of bereid is zich in te schrijven) in het register van kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland;
 • beschikt over eigen vervoer in verband met uitgestrektheid van onze gemeente.

Wat is je opleiding en ervaring?

 • je hebt minstens een door de PKN erkende HBO-opleiding theologie voltooid;
 • je hebt affiniteit en ervaring met pastoraat waaronder crisispastoraat;
 • je staat open voor nieuwe ideeën over pastoraat in de toekomst.

Bonus:

 • Iemand met ervaring in het voorgaan in kerkdiensten en/of een preekconsent heeft een pré.
 • Een kerkelijk werker die ook inzetbaar is voor een deel jeugdpastoraat/jeugdwerk* heeft een pré.

Wat wij bieden

 • een betrokken gemeente en actief pastoraal team om mee samen te werken.
 • een dienstverband van 0,5 FTE (maximaal 20 uur per week).
 • een aanstelling voor een jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.
 • salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wie zijn wij?

Onze Protestantse Gemeente is een dorpsgemeente bestaande uit meerdere kernen. Vanuit de Dorpskern Fijnaart hebben wij leden in de kernen Heijningen en Standdaarbuiten en de polders die rondom deze kernen liggen.

Als gemeente ontmoeten we elkaar vanuit ons geloof in God. We vieren het geloof in de wekelijkse eredienst en zien vanuit dat geloof naar elkaar om. We zijn een open en pluriforme gemeente waarin iedereen welkom is. In de gemeente leren en verdiepen we ons in wat het betekent om christen te zijn. Wij dragen ons geloof uit en zijn betrokken bij mensen in onze dorpen, maar ook bij degenen verder weg die ons nodig hebben. We zijn nadrukkelijk gericht op jeugd en jongeren, terwijl we de andere leeftijdsgroepen niet uit het oog verliezen. We geven gastvrijheid daadwerkelijk handen en voeten in ons denken en handelen. We laten ons voor dit alles inspireren door de Bijbel waarin Jezus Christus ons voorbeeld is.

We zijn een actieve gemeente met in totaal 1.088 geregistreerde leden. De grootste groep leden (50%) is tussen 45 en 65 jaar. De groep die actief is betrokken bij de kerk en de erediensten trouw bezoekt laat een ander beeld zien; deze groep is gemiddeld ouder.

Is er een match?

Als je denkt dat er een match is, stuur dan direct je CV en motivatie. Meer informatie over onze gemeente vindt u op deze website. Voor aanvullende vragen over de procedure kunt u terecht bij mevrouw A. de Vrij – Lodders, e-mail: pastoraat@pknfijnaart.nl of per telefoon 06-14211449.

U kunt uw CV en motivatiebrief tot 1 november per e-mail zenden aan de scriba mevrouw S. Baan – Slager: scriba@pknfijnaart.nl. Na 1 november zult u spoedig een reactie van ons ontvangen.