Taakgroep Gemeentezijn

De Taakgroep Gemeentezijn ziet toe op geloofsontwikkeling en activiteiten binnen de gemeente. De taakgroep doet dit samen met diverse commissies om zo voor alle gemeenteleden een gevarieerd aanbod met name op het gebied van vorming en toerusting te kunnen realiseren. Zo maken het organiseren van speciale diensten, de startzondag, het oecumenisch beraad en activiteiten op het gebied van PR en communicatie deel uit van de taakgroep gemeentezijn.

Heeft u een vraag aan Taakgroep Gemeentezijn of wilt u contact opnemen. Dat kan per e-mail: gemeentezijn@pknfijnaart.nl.

Taakgroepleden

VoorzitterMw. Janita Bom0168-462064
OuderlingMw. Linda van Strien0168-465494
Namens liturgische werkgroepSjerp Vormeer
Leden taakgroepDs. F.C. de Ronde
Dhr. Jan den Hollander
Mw. Rianne Aarts
Dhr. Wim Langbroek
Mw. Addy Roks