De Taakgroep Jeugd is een overlegorgaan. Hier wordt al het jeugdwerk gecoördineerd. De coördinatie houdt onder andere in dat de financiën worden verdeeld over de verschillende jeugdgroepen, het beleid wordt uitgezet voor de jeugd van de komende jaren en het vaststellen van de datums waarop vergaderingen en jeugdactiviteiten plaatsvinden.

Taakgroep Jeugd
Predikant Ds. de Ronde
Jeugdouderlingen Wim Tolenaars
Nicky van Dam
Taakgroepleden Gerda van Dorp
Aron Bom
Rianne Aarts
Contactadres jeugd@pknfijnaart.nl