07 mei

Hemelvaartsdag

GA MAAR OP WEG
Donderdagochtend om 10.00 is de jaarlijkse gezamenlijke dienst. (Roosendaal, Willemstad, Dinteloord en Fijnaart)
Dit jaar in Dinteloord in de Gereformeerde kerk, Steenbergseweg 2.
In gebed, liederen en drie gedachten door ds. Wybren de Jong(Roosendaal), Johan Bos (Kerkelijk werker Willemstad) en Sjerp Vormeer (Fijnaart) wordt stilgestaan bij de betekenis van Hemelvaartsdag. Steeds vanuit een andere invalshoek.
Voorafgaand aan de dienst kunnen briefjes ingediend worden voor de voorbeden.
Er wordt gecollecteerd voor het Pastoraal Diaconaal Centrum “de Herberg” in Oosterbeek.
Na afloop is er een gezellig samenzijn met lekkers.
Traditiegetrouw is het fijn als iedereen iets meeneemt (zelfgebakken of gekocht) om met elkaar te delen.