↑ Terug naar Kerkenraad

Voorgangers

Predikant

Ds. F.C. de Ronde
Kerkring 15, 4793 ER Fijnaart 0168-850358
e-mail fcderonde@pknfijnaart.nl

Introductie Ds. F.C. de Ronde maart 2014

Mijn naam is Franc de Ronde. Sinds januari 2014 ben ik als predikant verbonden aan deze gemeente. Daarvoor was ik werkzaam in de Protestantse Gemeente van Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk. Ik ben getrouwd met Neely Anne en we hebben vier kinderen.

In de Bijbel vind ik mijn inspiratie. Jezus zegt dat een discipel daaruit steeds weer oude en nieuwe dingen tevoorschijn haalt. Het zijn verrassende teksten die alles te maken hebben met ons leven hier en nu. Het is prachtig werk om Gods woord te verbinden met de levensverhalen van mensen en zodoende te ontdekken wat het christelijk geloof voor mij en anderen betekent.

Opgegroeid in Koekange (Drenthe) en Eerbeek (Gelderland), dorpen waar mijn vader predikant was, heb ik het geloof van huis uit meegekregen. Het idee om hier ook mijn beroep van te maken, kwam pas later. Na de middelbare school heb ik eerst een jaar aan de Universiteit van Wageningen gestudeerd, maar vervolgens besloot ik toch aan de studie theologie te beginnen in Utrecht en in de loop van de studie rijpte het idee om voor de kerk te gaan werken.

Ik voel me geroepen om me als predikant in te zetten voor de kerk, omdat ik geloof in een God die contact zoekt met mensen. De kerk is een plek waar je hoort dat je een gezegend mens bent dankzij Gods vriendschap. Jezus zegt dat Hij aanwezig is waar mensen in zijn Naam samenkomen. Het is mooi om dat telkens weer mee te maken.

Ds. Franc de Ronde

 

Predikant

Ds. J.H. van der Sterre
Loudonstraat 289, 3317 PG Dordrecht 078-6514855
e-mail jhvandersterre@pknfijnaart.nl

Introductie Ds Hans van der Sterre maart 2014

Ik ben in 1953 geboren in Rotterdam. Men zegt dat ik op mijn vierde al vertelde dat ik dominee wilde worden. Van een inspirerende predikant, Ds J. C. (Jos) de Moor leerde ik in mijn tienerjaren, hoe actueel geloven kan zijn. Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam studeerde ik, met volle teugen, theologie.

Predikant ben ik geworden in 1986. Mijn eerste gemeente was de Gereformeerde Kerk van Ottoland, gelegen in de groene weiden van de Alblasserwaard. In 1993 verhuisde ik naar Dordrecht. Ik werd verbonden aan de gemeente rond de Stephanuskerk aan de Talmaweg in de wijk Crabbehof, en, in 2002, aan mijn derde gemeente, de Samen-op-Weg-gemeente “De Bron” in de Dordtse nieuwbouwwijk Stadspolders. Boeiend was het om in deze ‘jongste wijk van de oudste stad van Holland’, zoals onze ‘missie’ schreef: ‘een open gemeenschap te vormen, waarin ouderen en jongeren, leden en belangstellenden, met respect voor ieders spiritualiteit, elkaar helpen te groeien, in de omgang met God, in de gemeenschap met en dienst aan elkaar en in de dienst in en aan de (wereld) – samenleving’.

Uitdaging

Dat lijkt me nog steeds de opdracht voor elke gemeente te zijn. Ook voor de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten, waaraan ik sinds 19 december 2010 verbonden ben. In deeltijd weliswaar, maar nog steeds, met hart en ziel! In 2013 zijn we gefuseerd, iets waar we heel blij mee zijn. Immers, de gemeente van Christus is één – én tegelijk veelkleurig en rijkgeschakeerd! Het is een weldaad dat we steeds meer oog krijgen voor wat gelovigen bindt, dan wat hen scheidt. Het is een uitdaging om in deze tijd te geloven. Er zijn zoveel nieuwe, inspirerende initiatieven om het evangelie over te dragen en mensen, ook de jongere generaties, te bereiken. De Geest waait immers waar H/Zij wil en spreekt steeds opnieuw mensen aan. Om, ook in onze tijd, de weg te gaan van het evangelie. In het spoor van Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, de Levende. Hij leert ons van Fijnaart steeds meer een ‘goede aarde’ te maken. U bent van harte welkom!

Ds. Hans van der Sterre.