↑ Terug naar Taakgroepen

Beheer

Taak kerkrentmeesters

De taak van de kerkrentmeesters is het, in de ruimste zin van het woord, beheren van de stoffelijke zaken van de gemeente, zodanig dat het werk in de gemeente financieel mogelijk blijft.
Wilt u contact opnemen met taakgroep beheer? Stuur een mail.

 

Taakgroep Beheer
Adres Secretariaat Karmijn 10
4793 KD Fijnaart / mail
Voorzitter
Ouderling Kerkrentmeester
Menno Bom
Tel. 0168-462404 / mail
Vicevoorzitter
Ouderling Kerkrentmeester
Peter van der Eijk
Tel. 0168-462096 / mail
Secretaris
Kerkrentmeester
Henk Nijhoff
Tel. 0168-463357 / mail
Penningmeester
Ouderling-Kerkrentmeester
Jan Tolenaars
Tel. 0168-462450 / mail
Leden
Kerkrentmeesters
Wim Langbroek, Tel. 0168-462132 / mail
Corrie Wessels, Tel. 0165-323211 / mail
 

Ledenadministratie

 

Henk Nijhoff
Tel. 0168-463357 / mail

 

Collectebonnen en lijfrenteschenkingen
Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Nadere informatie is te ver-krijgen bij het college van kerkrentmeesters en/of penningmeester Jan To-lenaars, tel. 462450. e-mail: kerkrentmeesters@pknfijnaart.nl
Zie voor collectebonnen Contactruimte of contact via:
Stuur een mail of bel Jan Tolenaars, tel. 0168-462450.

Bankrekeningen
Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – kerkblad NL02INGB0009638292
Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – solidariteitskas NL55INGB0009638308
Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – eindejaarscollecte NL22INGB0009638320
Kerkrentm.Prot.Gem.Fijnaart – kerkbalans NL86INGB0009638332

Algemene Bankrekeningen
NL02RABO0346703433 Protestantse Gemeente Fijnaart
NL54RABO0346753228 Ontmoetingscentrum Trefpunt

Ledenadministratie
Voor vragen die betrekking hebben op de ledenadministratie van onze gemeen-te kunt u zich richten tot de ledenadministrateurs. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende onderwerpen:
– lid worden van de Protestantse Kerk;
– overschrijven naar een andere gemeente;
– de geboorte van een kind in uw gezin;
– uitschrijven als lid van de Protestantse Kerk in Nederland.
Dhr. Henk Nijhoff 0168-463357
Dhr. Jan Tolenaars 0168-462450
Stuur een mail