↑ Terug naar Taakgroepen

Pastoraat

Taakgroep Pastoraat
Voorzitter Adri de Vrij, 0168-462996
Predikanten Ds. F.C. de Ronde
Kerkring 15
4793 ER Fijnaart
tel. 0168-850358 / mail
Ds. J.H. van der Sterre
Loudonstraat 289
3317 PG Dordrecht
Tel. 078-6514855 / mail
Ouderling / Scriba Susanne Baan / mail
Wijkouderlingen Pastoraal medewerkers
Wijkouderling, wijk 1 Marion Kruis, 0168-850734 Hetty Bom, tel. 0168-464478
Wijkouderling, wijk 2 Adri de Vrij, 0168-462996 Mijntje Nijhoff, 0168-462820
Wijkouderling, wijk 3 Vacature, tijdelijk Adri de Vrij Colinda v.d. Steen, 0165-855878
Wijkouderling, wijk 4 Vacature, tijdelijk Marion Kruis Tiny Verhagen, 0168-462945
Wijkouderling, wijk 5 Tiny Bienefelt, 0168-462979 Adrie v. Nieuwenhuijzen, 0168-462418
Nel Breure, 0168-462500
Gerrie v.d. Boon, 0168-464621 / mail
Anneke Knook, 0168-402360
Piet de Lange, 0168-320823 / mail

De vergaderingen worden genotuleerd door mw. P.A. Maris.

De taakgroep Pastoraat bestaat uit 5 wijkouderlingen, de pastoraal medewerkers, de ouderlingen-scriba en de predikanten. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het pastoraat/de herderlijke zorg in de gemeente.

Het pastorale werk dat in onze Protestantse Gemeente gedaan wordt, bestaat voor een belangrijk deel uit bezoekwerk. Er zijn verschillende situaties waarbij bezoek kan plaatsvinden.

Crisispastoraat

Voor het crisispastoraat (bijvoorbeeld rondom ernstige ziekte, overlij-den en echtscheiding) is de predikant de eerst aangewezen persoon om contact mee te hebben.

Huisbezoek

Het huisbezoek wordt afgelegd door de wijkouderlingen, met hulp van de pastorale medewerkers en wijkteamleden . De kerkenraad heeft het huisbezoek tot één van haar prioriteiten gemaakt en streven er naar 1x per 2 jaar op huisbezoek te komen.

Ziekenbezoek

Wanneer er sprake is van ziekte kan contact worden opgenomen met de predikant en/of de wijkouderling.

Geboortebezoek

Wanneer een kind geboren is kunt u dit aan de predikant, scriba, pas-torale medewerker of wijkouderling melden.

Verjaardagbezoek

Leden van de gemeente die ouder zijn dan 80 jaar ontvangen rondom hun verjaardag bezoek van één van de bezoekdames. Daarnaast zullen onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder zoveel mogelijk door hen worden bezocht.