↑ Terug naar Kerkenraad

Beleid en jaarverslag

De kerkenraad legt iedere 4 jaar haar beleidsplan en plaatselijke regeling vast. Hierin wordt richting gegeven aan het beleid van de Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten en wordt bijvoorbeeld de werkwijze en besluitvorming binnen de gemeente vastgelegd. Jaarlijks wordt reilen en zeilen binnen de gemeente en de financiële situatie toegelicht in het jaarverslag. Deze drie stukken kunt u hieronder online inzien.