Geef

Uw plaatselijke kerk is natuurlijk erg geholpen met een financiële bijdrage. Dat doen we onder andere door de jaarlijkse actie kerkbalans. Daarom valt er in de tweede helft van januari een brief op de mat. Het is een oproep van onze gemeente voor een financiële bijdrage. In een brief staat concreet uitgelegd waar uw bijdrage precies voor nodig is. Vervolgens kunt u via het antwoordformulier aangeven wat u het komende jaar wilt geven. Dat formulier wordt bij u opgehaald. Zo kunt u bijdragen aan een warme, sterke kerk in Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten. U kunt uiteraard uw bijdrage ook gelijk overmaken naar het rekeningnummer van onze gemeente. Hier vindt u de juiste gegevens. Hebt u eind januari geen oproep ontvangen, maar wilt u wel meedoen? Stuur ons dan een bericht.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

U kunt uw financiële bijdrage als periodieke gift geven. Het is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,–) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift als:

  • de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte;
  • de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • deze bedragen steeds even hoog zijn;
  • deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner.

Eenvoudig regelen

Met de schenkcalculator kunt u eenvoudig berekenen wat uw belastingvoordeel is. U kunt de periodieke gift eenvoudig regelen door dit formulier ondertekend terug te sturen naar:

Protestantse Gemeente te Fijnaart, Heijningen en Standdaarbuiten
Taakgroep Beheer
p/a Karmijn 10
4793 KD  Fijnaart

Of per gescande kopie naar Taakgroep Beheer. Na ontvangst zullen wij het formulier namens de gemeente ook ondertekenen. U ontvangt daarna een kopie van ons retour.